Om barnehagen

stasjonshaven-bhg

Kontaktinformasjon

Stasjonshaven barnehage
Jørgen Moes gate 10, 4616 Kristiansand

Telefon 38 02 75 01 – Mobil 93 87 11 93
E-post: st-haven@frisurf.no

Åpningstider

Barnehagen er åpen fra 07:15 til 16:30
Barnehagen holder stendt de tre siste hele ukene i juli. I tillegg er det stengt jul- og nyttårsaften.

Praktisk informasjon

Avdelinger: Barnehagen har to avdelinger.
Alfa med 9 plasser 0-3 år
Max Mekker med 18 plasser 3-6 år.

Turdager: Avdelingene har 2 turdager i uka hver. Da drar vi på tur i nærmiljøet, tar med niste og tilrettelegger for for god lek/prosjekter.

Lek: Barn leker fordi det er morsomt, og leken er viktig for barnets utvikling. Stasjonshaven tilrettelegger gode vilkår for lek. De voksne er tilstede på barnas premisser.

Mat: Barna trenger bare ha med seg frokost dersom de ønsker å spise den i barnehagen. Ellers så dekkes bordet sammen med barna, og de lærer å smøre maten selv. En gang i uka er det varm mat. Til 2-mat er det gjerne korn , yoghurt, pasta eller annen “lett” mat.

Livssynsnøytral: I trosspørsmål skal barnehagen være nøytral, og de ansatte skal vise respekt og toleranse.

Styreform: Barnehagen er organisert som et andelslag.
Barnehagens styre skal være rådgivende, kontaktskapende og ivareta brukernes interesser.

Vedtekter

Les barnehagens vedtekter (oppdatert mars 2017)